Felsefe bölümü, bireysel ve toplumsal varoluşumuza ilişkin sorulara odaklı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimin amacı, bir birey olarak kendimize ve topluma dair ontolojik, epistemolojik, etik ve estetik sorular sorabilmek ve yanıtlar arayabilmektir. Bu amaca uygun olarak, lisans programı felsefenin çeşitli alanlarına ilişkin tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. 

Sistemli ve birbirini izleyen dersler sonucunda öğrencilerin, felsefi bilgi birikimine sahip olmanın yanında, insan faaliyetlerinin farklı alanlarını felsefi olarak ele alma ve ifade etme, hayatın çeşitli alanları hakkında bilgili, bilinçli ve tutarlı görüşlere sahip olma, başkasını dinlemenin önemini ve gereğini kavrama ve sağlıklı diyalog geliştirme, estetik, politik ve ahlaki duyarlılıklar edinme, bir tartışmadaki mantıksal hataları ve retorik araçları tanıyabilme, analitik düşünebilme, görüşlerini savunmak için ikna edici argümanlar ortaya koyabilme ve eleştirel düşünme gibi kabiliyetleri geliştirmesi beklenmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2001 yılında kurulmuş olup, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde normal öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle de, Bölümümüz ile Sosyoloji Bölümü arasında Çift Anadal Programı yapılmış olup, öğrencilerimiz Sosyoloji Bölümü mezunu da olabilmektedirler.

Bölümde öğretim elemanı olarak iki doçent, iki doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Bölümden mezun olanlara Felsefeci ünvanı verilmektedir. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü (16) kredi sosyoloji ve (16) kredi psikoloji derslerini alıp Pedagojik Formasyon Sertifikasını da aldıktan sonra atanmaları dahilinde Milli Eğitim’de ve özel okullarda Felsefe Grubu Öğretmeni olarak görev alabilirler. Bunun dışında bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Bölüm Başkanı

13 Haziran 2016, Pazartesi 912 kez görüntülendi