Kasım Turhan 1952’de Afyonkarahisar’ın Döğer kasabasında doğdu. İlk öğrenimini kasabasında alan Turhan, Kayseri İmam Hatip Okulu’nun orta kısmını bitirdikten sonra iki yıl Afyon Lisesi’nde okudu ve 1973 yılında Kütahya Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1977 yılında “Kur’an ve Felsefî Antropoloji” adlı çalışmasıyla yüksek öğrenimini tamamlayan Kasım Turhan, çeşitli orta öğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yaptı. Bir süre Milli Haber Ajansı adına Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği de yapan Turhan, 1982 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1984’te “İslam Meşşâî Filozoflarında Akıl” adlı çalışmasıyla yüksek lisans, “Âmirî ve Felsefesi” başlıklı çalışmasıyla da 1991’de doktora diploması aldı. 1996 yılında Doçent, 2003’te Profesör oldu. Bilim Dalı, Ana Bilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı gibi akademik hiyerarşinin hemen her kademesinde görev yapan Turhan, 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atandı.  2012’ye kadar sürdürdüğü dekanlığın yanında, bir süre aynı üniversitenin Üniversiteler Arası Kurul Temsilciliği görevini de yapan Kasım Turhan, 2019 yılında Felsefe Bölüm Başkanlığından emekli olmuştur.

Evli ve üç çocuk sahibi olan Turhan ileri derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir ve bu dillerden sahasına ait temel eserlerin Türkçe’ye çevirisini yapmıştır. Bu Meydan ve Yedi İklim gibi dergilerde yazıları da yayımlanan Turhan, İslam Felsefesi Tarihi, Kelam Felsefeleri (Yahudi, Hristiyan ve İslam Kelamı), Kader Risalesi gibi müstakil eserlerin çevirisi yanında, İslam’da Bilim ve Düşünce, İslam Düşüncesi Tarihi, Cambridge İslam Tarihi gibi editoryal çalışmaların çevirisinde de rol almıştır. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde madde yazarlığı da yapan Turhan, İstanbul Büyükşehir Kültür A. Ş. ile birlikte gerçekleştirilen “Türkiye’de I. İslam Düşüncesi Sempozyumu (1996)”, “Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu (1998)” ve  “Uluslararası Osmanlı’da Bilim ve Düşünce Sempozyumu (1998)” gibi büyük etkinliklerin hem düzenleme kurulunda bulunmuş, hem de sekreteryasını yürütmüştür. Sahasıyla ilgili çok sayıda sempozyuma konuşmacı ve yönetici olarak katılan Kasım Turhan, Marmara Üniversitesinin “Eğitim ve öğretime verdiği özverili hizmet ve gösterdiği üstün başarı” (1993) ödülüne sahiptir.

Prof. Dr. Kasım TURHAN Özgeçmiş

14 Şubat 2019, Perşembe 602 kez görüntülendi